GBK BOOKS

Hoe te denken
 

Dit boek is gebaseerd op de BK-kennis (Brahma Kumaris). Het moet zowel voor eigen welzijn als voor het welzijn van de wereld worden gelezen, want het overdenken van de kennis die in het boek staat, zal via zelftransformatie een wereldtransformatie teweegbrengen.

Dit boek geeft een duidelijke, beknopte en zinvolle uitleg over de Murlis, die boodschappen zijn die door God (de Allerhoogste Ziel), in de Brahma Kumaris, worden uitgesproken als BapDada (God die zijn rol speelt door Brahma Baba te gebruiken). Het geeft in het algemeen aanwijzingen over hoe je (de ziel) de kennis van de Allerhoogste Ziel moet karnen en in je opnemen. Dit brengt een positieve verandering in je leven, omdat het diepe mysteries van het leven onthult en een manier biedt om een goddelijk karakter aan te nemen.

Door over de kennis in dit boek na te denken ben je in staat goddelijke deugden en krachten te gebruiken terwijl je met allerlei situaties in je leven wordt geconfronteerd. Je zult geen last hebben van negativiteit, stress, enz. als je het denkproces aanneemt dat in dit boek wordt voorgesteld.

De inhoud van dit boek zal je helpen zaden in je geest te leggen die je in een zuiver engelachtig stadium brengen. Door het denkproces te gebruiken dat in dit boek wordt voorgesteld, word je (de ziel) als een zuiver glanzende diamant die met goud is bezaaid om zijn schittering en waarde te onthullen.​Geschreven in het Engels door:
Brahma Kumari Pari

Over de auteur​  / About the AuthorBewerkt en verbeterd door:​
Shiv Baba Service Initiative

 

Vertaald in het Nederlands door:
Anne Verhaert 


Over de vertaler  / About the translatorDit boek ‘Hoe te denken’ werd bewerkt en verder ontwikkeld door de andere leden van het ‘Shiv Baba Service Initiative', een team dat zich toelegt op het verrichten van goddelijke dienstbaarheid. De BK die het ‘Shiv Baba Service Initiative’-team beheert, de BK Google-zoekmachine en de Brahma Kumaris-website, had Brahma Kumari Pari gevraagd dit boek te schrijven omdat God (Shiv Baba) heeft gezegd dat dit boek moet worden geschreven. Vandaar dat Brahma Kumari Pari het schreef. Hoewel de BK die het team van het ‘Shiv Baba Service Initiative’ leidt, in Londen woont en BK Pari in Maleisië, communiceerden ze voortdurend per telefoon, WhatsApp en via e-mail. BK Pari communiceerde tijdens de redactie van het boek ook op dezelfde manier met de andere leden van het ‘Shiv Baba Service Initiative’-team.

Dit boek werd geschreven met de bedoeling een dieper inzicht te verschaffen in de murli-punten die door God in de murlis zijn gegeven. Omdat je diep nadenkt terwijl je dit boek leest, zul je gemakkelijk een zuiver krachtig geestelijk stadium bereiken. 

Naast het gebruik van de murli-extracten, verklaringen en suggesties in dit boek, om ervoor te zorgen dat je gedachten pure en krachtige gedachten zijn, kun je ook nadenken over de kennis in de artikelen, boeken, ‘gedachten’, enzovoort die zijn geüpload op de website van Brahma Kumaris. Je kunt ook zoeken op bkgoogle om de links te krijgen voor verschillende soorten BK-materiaal. Als je gaat zoeken, krijg je toegang tot tal van murli-punten, 'gedachten', verklaringen enzovoort, die je tijdens je dagelijkse denken kunt gebruiken om je denkproces te verbeteren.Het e-book ‘Hoe te denken’ kun je kopen bij:
The eBook titled "How to Think" can be purchased at:

1. Amazon: https://amzn.to/3oaEMQR


2.  iTunes or Apple: https: //books.apple.com/us/book/id1563406851


3. Kobo: https://www.kobo.com/my/en/ebook/hoe-te-denken


4. Barnes & Noble5.Google Play : https://play.google.com/store/books/details?id=Gw0uEAAAQBAJHet gedrukte boek ‘Hoe te denken’ kun je kopen bij (The printed book titled "How to Think" can be purchased at) : https://amzn.to/3xG14ye
 

Hier is een inhoudsopgave van ‘Hoe te denken’:

The following is the Table of Contents of the book titled "How to Think":


Inhoudsopgave

Inleiding

1    Ziel

2    Oorspronkelijke en eeuwige vorm

3    God is een punt

4    Vader onderwijst de zielen

5    Zielsbewustzijn

6    Herinner je de Vader

7    Nauwe relatie met slechts één God

8    Zuivering door herinnering

9    Opnemen

10  Origineel geloof

11  Verpersoonlijking

12  God herkennen en kennen

13  Shrimat (Goddelijke dictaten)

14  Brahma, Vishnu, Shankar en de Heer van de drie werelden

15  Om Shanti

16  Geest, verstand, Sanskara’s, controlerende macht, heersende macht en de kracht van de koelte

17  Onthechte waarnemer en tijd om naar huis terug te keren

18  Tijdscyclus en almachtige autoriteit

19  Maya Ravan

20  Spiritueel inkomen

21  Je erfenis claimen

22  Denk aan God en de cyclus om wereldheerser te worden

23  Kennisvolle zaad van de menselijke wereldboom

24  De juwelen van de kennis karnen

25  Besluit


 
De omslagen voor het boek ‘Hoe te denken’.

The covers for the book "Hoe te denken".


Het heden is de meest waardevolle tijd in de hele cyclus van het werelddrama. Dat dit boek je mag leiden naar het hoogste en werkelijke doel van het menselijk leven.

The present is the most valuable time in the entire world drama cycle. May this book guide you towards the highest and real purpose of human life.

 
.


.........................


Websites:

1. Boekenlijst van BK Pari: http://www.gbk-books.com/list-of-books.html
BK Pari’s List of Books:
 
2. Artikels van BK Pari die gratis kunnen worden gelezen
BK Pari’s articles which can be read for free