GBK BOOKS

​​Forsterk og Helbred Deg Selv Gjennom Meditasjon

(Refresh and Heal Yourself through Meditation)Innholdsfortegnelsen og beskrivelsen (på norsk) av boken / eBok finner du nedenfor.
​​The Table of Contents and description (in Norwegian) of the book/eBook can be found below.Skrevet på engelsk av:
​​Written in English by:
Brahma Kumari Pari 

​​
Om Forfatteren (About the Author)

Oversatt til norsk av:
Translated into Norwegian by:
Elisabet Norris
​email: ernorris@gmail.comeBok med tittelen "Forsterk og Helbred Deg Selv Gjennom Meditasjon" kan kjøpes på ​(The eBook ​titled "Refresh and Heal Yourself through Meditation" can be purchased at):


1. Amazon:

 https://amzn.to/2FGdtet


2. Apple / iTunes:

 https://itunes.apple.com/us/book/id1441242438


3. Kobo:

 https://www.kobo.com/my/en/ebook/forsterk-og-helbred-deg-selv-gjennom-meditasjon


4. Google Play:

 https://play.google.com/store/books/details?id=qV17DwAAQBAJ

Den trykte boken "Forsterk og Helbred Deg Selv Gjennom Meditasjon" kan kjøpes på (The printed book ​titled "Refresh and Heal Yourself through Meditation" can be purchased at):

Amazon: https://amzn.to/2Tgvp29Helbred dine sykdommer gjennom meditasjonsøvelser foreslått i denne boken.

Ved å bruke kunnskapen og øvelsene i denne boken, kan sykdommene i kroppen din bli helbredet og du kan forbli i en forfrisket tilstand. Selvom du ikke har kroppssykdommer, kan du fremdeles lese denne boken for å ha forståelse av:


1. hvordan de kosmiske energiene tjener deg.
2. forholdene som du har med de kosmiske energiene, Gud, osv.

Denne boka forklarer:


1. hvordan du absorberer Guds energier for å helbrede enhver sykdom som finnes i kroppen din.
2. hvordan å få de kosmiske energiene til å tjene deg bedre, slik at du kan leve bedre, friskere liv mens du oppnår dine mål.
3. hvordan du kan helbrede deg selv og forbli frisk gjennom en positiv innflytelse på de kosmiske energiene, siden de kosmiske energiene tjener deg basert på dine tanker, følelser, mål osv.
4. hvordan du kan bli helbredet gjennom ditt Holografiske Legeme.
5. om Den universelle loven som du blir helbredet gjennom.
6. hvorfor øvelser, som innbefatter Chi og Prana, har vært så vellykket i helbredelsen av mennesker uten å bruke medisiner.
7. hvordan sjelens urene energier påvirker kroppen med å gi den sykdom og hvordan sjelens rene energier påvirker kroppens helbredelse.
8. hvordan du lett kan bli helbredet gjennom sjelens bevisste stadie.
9. hvordan du kan ha mer kontroll over sinnet ditt, intellektet og minnene; og hvordan dette kan hjelpe deg å bli helbredet.
10. hvordan du kan utvikle et nært forhold med Gud, hvordan du kan få Guds hjelp for å få eller oppå ønsker, innbefattet god helse.
11. hvordan du kan ha energier fra Engleverden innenfor din aura og omgivelse; og hvordan dette hjelper deg å fjerne sykdommer.
12. hvordan du og andre kan bli helbredet gjennom avstandshelbredelse.
13. hvordan du kan ha hender som helbreder gjennom berøring.
14. hvordan de kosmiske energiene gir mat med bedre næringsinnhold og medisinsk verdi.
15. hvordan ditt legeme blir helbredet mens du sover i minne om Gud.

Gjennom denne kunnskapen og meditasjonsveiledningen i denne boken, etablerer du en forbindelse med Gud og begynner prossessen å helbrede kroppen ved å bli utsatt for:


1. Guds mektige helbredelsesenergier, og
2. kosmiske energier som har blitt oppladd av Guds energier. Siden de er i det mektig stadiet, tjener disse mektige kosmiske energiene (Chi eller Prana)  Gud og deg godt. Derfor kan alle sykdommer bli momentant fjernet fra kroppen din.

Du kan også utsette deg selv for Guds energier slik at du blir og forblir forfrisket.
​​


Omslaget og baksiden av den trykte boken "Forsterk og Helbred Deg Selv Gjennom Meditasjon"
The cover and back cover of the printed book titled "Refresh and Heal Yourself through Meditation"Innholdsfortegnelse (Forsterk og Helbred Deg Selv Gjennom Meditasjon):

Om Forfatteren

Kapittel 1: Introdukjson

Kapittel 2: Å Styrke Sjelen for å Føle Seg Forfrisket og for Helbredelsesprosessen

Kapittel 3: Å Bruke Gud for å Helbrede

Kapittel 4: Helbredelse gjennom Det Holografiske legemet

Kapittel 5: Svekkende og Helbredende basert på Tidssyklusen

Kapittel 6: Sjelbevisst og Legemebevisst

Kapittel 7: Kjærlige Forhold med Gud for helbredelsesgrunner

Kapittel 8: Universell Lov som Innbefatter Helbredelse

Kapitell 9: Helbredelse gjennom Konfluensalder auraen og Omgivelsen

Kapittel 10: Avstand helbredelse

Kapittel 11: Rollen av Menneskjesjelens Energier for Skapelse og Helbredelse

Kapittel 12: Helbredelse gjennom Berøring og Massasje

Kapittel 13: Å Spise Oppladd Mat og Drikker 

Kapittel 14: Fordeler av Søvn og Våkne i Minne om Gud

Andre Bøker osv. av Brahma Kumari Pari...................


Nettsider:

http://www.gbk-books.com (For Liste av bøker/ For List of Books)

http://www.brahmakumari.net (For artikler som kan leses gratis/ For articles which can be read for free)