GBK BOOKS

Fás Saibhir agus tú ag Dul isteach sa Domhan na hAoise Órga (le Tráchtairí Meditation)

Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)Is féidir an Clár Ábhair agus tuairisc (i nGaeilge) den leabhar / eBook a fháil thíos.
​​The Table of Contents and description (in Irish) of the book/eBook can be found below.


Scríofa i mBéarla ag:
​(Written in English by)
Brahma Kumari Pari

Faoin tÚdar
About the AuthorAistrithe go Gaeilge/Irish trí:
(Translated into Irish by)
BK Service

Is féidir an t-eBook dar teideal "Fás Saibhir agus tú ag Dul isteach sa Domhan na hAoise Órga (le Tráchtairí Meditation)" a cheannach ag
(The eBook ​titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)" can be purchased at):

1. Amazon: 


2 Kobo:

https://www.kobo.com/my/en/ebook/fas-saibhir-agus-tu-ag-dul-isteach-sa-domhan-na-haoise-orga-le-trachtairi-meditation


3. Apple: 

https://books.apple.com/us/book/id6444128041


​4. Google Playhttps://play.google.com/store/books/details?id=IWinEAAAQBAJ
​​Is féidir an leabhar clóite dar teideal "Fás Saibhir agus tú ag Dul isteach sa Domhan na hAoise Órga (le Tráchtairí Meditation)" a cheannach ag
(The printed book ​titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)" can be purchased at):
Clúdach tosaigh don eBook "Fás Saibhir agus tú ag Dul isteach sa Domhan na hAoise Órga (le Tráchtairí Meditation)"
(The front cover for the eBook "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)")Clár ábhair / Table of Contents

Faoin tÚdar
About the Author

Caibidil 1: Réamhrá
Chapter 1: Introduction

Caibidil 2: Réamhrá ar Chúrsa Seacht Laethanta Brahma Kumaris
Chapter 2: Introduction to the Brahma Kumaris’ Seven Days Course

Caibidil 3: Anam (Lá 1 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 3: Soul (Day 1 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 4: Dia (Lá 2 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 4: God (Day 2 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 5: Trí Dhomhanda (Lá 2 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 5: Three Worlds (Day 2 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 6: Timthriall Ama, Swastika agus Drámaíocht Domhanda (Lá 3 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 6: Cycle of Time, Swastika and World Drama (Day 3 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 7: Crann Domhanda (Lá 4 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 7: World Tree (Day 4 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 8: An Dréimire Domhanda (Lá 5 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 8: World Ladder (Day 5 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 9: Dlí Karma (Lá 6 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 9: Law of Karma (Day 6 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 10: Cumhachtaí agus Cáilíochtaí Bunaidh eile an Anam (Lá 7 den Chúrsa BK Seacht Laethanta)
Chapter 10: Powers and other Original Qualities of the Soul (Day 7 of the BK Seven Days Course)

Caibidil 11: Tost
Chapter 11: Silence

Caibidil 12: Sakar Murli
Chapter 12: Sakar Murli

Caibidil 13: Avyakt Murli
Chapter 13: Avyakt Murli

Caibidil 14: Struchtúr na Cruinne Holographic
Chapter 14: Structure of the Holographic Universe

Caibidil 15: Cruinne Ard agus Cruinne Íochtarach laistigh den Cruinne
Chapter 15: Higher Universe and Lower Universe within the Universe

Caibidil 16: Solas agus Dorchadas
Chapter 16: Light and Darkness

Caibidil 17: Mo Eispéiris leis an Solas QE (QE Light) Neamhghlan
Chapter 17: My Experiences with the Impure QE Light

Caibidil 18: Intinne Solas QE (QE Light Mind) agus Éitear
Chapter 18: QE Light Mind and Ether

Caibidil 19: Féin Íochtarach, Féin Níos airde, Féin Níos Doimhne, Deity Féin agus dia féin
Chapter 19: Lower Self, Higher Self, Deeper Self, Deity Self and god self

Caibidil 20: Chakras (Lena n-áirítear na Speisialtachtaí agus Siddhis a sholáthraíonn siad)
Chapter 20: Chakras (Including the Specialities and Siddhis which they provide)

Caibidil 21: Réimsí Auric (Auric Fields)
Chapter 21: Auric Fields

Caibidil 22: Poll Bán agus Poll Dubh
Chapter 22: White Hole and Black Hole

Caibidil 23: Léiriú tríd an Drámaíocht Domhanda
Chapter 23: Manifestation through the World Drama

Caibidil 24: Freastalaíonn Solas QE agus Quantum Energy ar na Anamacha
Chapter 24: QE Light and Quantum Energies serve the Souls

Caibidil 25: Kundalini
Chapter 25: Kundalini

Caibidil 26: Comhfhiosacht Cosmaí agus Comhfhiosacht Chomhchoiteann Domhanda
Chapter 26: Cosmic Consciousness and World-Wide Collective Consciousness

Caibidil 27: Minicíochtaí Crithchaiteacha
Chapter 27: Vibrational Frequencies

Caibidil 28: Dlí Attraction
Chapter 28: Law of Attraction

Caibidil 29: Minicíochtaí le haghaidh flúirse
Chapter 29: Frequencies for Abundance

Caibidil 30: Friotaíocht agus Bloic
Chapter 30: Resistances and Blocks

Caibidil 31: Áit / Loka (Domhanda /Toise)
Chapter 31: Loka (World/Dimension)

Caibidil 32: Swargaloka agus Indraloka
Chapter 32: Swargaloka and Indraloka

Caibidil 33: Maharloka, Janaloka agus Tapoloka
Chapter 33: Maharloka, Janaloka and Tapoloka

Caibidil 34: Brahmaloka
Chapter 34: Brahmaloka

Caibidil 35: Úsáid Speisialtachtaí agus Siddhis in Lokas
Chapter 35: Usage of Specialities and Siddhis in Lokas

Caibidil 36: Vaikuntha
Chapter 36: Vaikuntha

Caibidil 37: Brahmajyoti
Chapter 37: Brahmajyoti

Caibidil 38: Prana Aois Confluence
Chapter 38: Confluence Aged Prana

Caibidil 39: Ríshliocht Ghrian agus Ríshliocht Gealach
Chapter 39:  Sun Dynasty and Moon Dynasty

Caibidil 40: Lokas Meán-Aois Confluence
Chapter 40: Mid-Confluence Aged Lokas

Caibidil 41: Meán-Aois Confluence Vaikuntha
Chapter 41: Mid-Confluence Aged Vaikuntha

Caibidil 42: Úsáid Seacht Chakras/Lokas le linn an Phróisis Siúl Isteach
Chapter 42: Usage of Seven Chakras/Lokas during the Walking In Process

Caibidil 43: Comhlachtaí Solas QE agus a Réimsí Auric dóibh siúd atá ag Siúl Isteach
Chapter 43: QE Light Bodies and their Auric Fields for those Walking In

Caibidil 44: Vaikuntha na Ré Órga, Brahmaloka, Satyaloka agus Dwarka
Chapter 44: Golden Aged Vaikuntha, Brahmaloka, Satyaloka and Dwarka

Caibidil 45: Ardú
Chapter 45: Upliftment

Caibidil 46: Aois Confluence Úsáid chakras, Réimsí Auric agus Comhlachtaí Holographic
Chapter 46: Confluence Aged use of Chakras, Auric Fields and Holographic Bodies

Caibidil 47: Úsáid Ard-Lokas agus tú ag siúl isteach i saol na Ré Órga
Chapter 47: Usage of Higher Lokas while Walking into the Golden Aged World

Caibidil 48: Lokas a úsáidtear sa Cruinne Íochtarach
Chapter 48: Lokas used in the Lower Universe

Caibidil 49: Aigéan Causal (Aigéan Karana)
Chapter 49: Causal Ocean (Karana Ocean)

Caibidil 50: An Spéir Spioradálta (Paravyoma) agus a Lokas
Chapter 50: The Spiritual Sky (Paravyoma) and its Lokas

Caibidil 51: Cabhraíonn agus Treoraíonn Dia iad siúd a shiúlann isteach i ndomhan na Ré Órga
Chapter 51: God Helps and Guides those who Walk into the Golden Aged World

Caibidil 52: Cleachtais Meditation
Chapter 52: Meditation Practices

Caibidil 53: Freastalaíonn an Dúlra orainn sa Domhan Órga
Chapter 53: Nature Serves us in the Golden Aged World

Fíor 1
Figure 1

Fíor 2
Figure 2

Fíor 3
Figure 3

Fíor 4
Figure 4

Leabhair Eile le Brahma Kumari Pari
Other Books by Brahma Kumari Pari............................


Láithreáin Ghréasáin (websites):

http://www.gbk-books.com/list-of-books.html (Le Liosta Leabhair / For List of Books)

http://www.brahmakumari.net (
I gcás earraí is féidir a léamh saor in aisce / For articles which can be read for free)