GBK BOOKS

Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)

Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)De inhoudsopgave en beschrijving (in het Nederlands) van het boek/e-book vind je hieronder.

The Table of Contents and description (in Dutch) of the book/eBook can be found below.

 
Geschreven in het Engels door:
Written in English by:
Brahma Kumari Pari 

Over de auteur​
About the Author

 
Vertaald in het Nederlands door:
Translated into Dutch by:
Anne Verhaert
e-mail: anne.verhaert@yahoo.com


Over de vertaler

About the translator

 
Het e-book getiteld “Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)” kan worden gekocht op:
The eBook titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)" can be purchased at:

1. Amazon:

https://amzn.to/3cLEsBh


2. Apple or iTunes:

https://books.apple.com/us/book/id1501243200


3. Barnes and Noble:

https://www.barnesandnoble.com/w/word-rijk-bij-het-binnenwandelen-in-de-wereld-van-het-gouden-tijdperk-brahma-kumari-pari/1136588343;jsessionid=85C77481781211D2F5C0CEB83A33B5E7.prodny_store01-atgap14?ean=2940163826766


4. Kobo:

https://www.kobo.com/my/en/ebook/word-rijk-bij-het-binnenwandelen-in-de-wereld-van-het-gouden-tijdperk-met-meditatiecommentaar

5. 
Google Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=AJ3YDwAAQBAJ
 
Het gedrukte boek met de titel “Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)” kan gekocht worden op:
The printed book titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)" can be purchased at:Dit boek vertelt en legt uit hoe je rijk, financieel en/of spiritueel kunt worden en kunt krijgen wat je maar wilt, terwijl je de wereld van het gouden tijdperk binnenloopt. Je leert te begrijpen waar het over gaat bij het binnenlopen in de wereld van het gouden tijdperk en waarom je kunt krijgen wat je wilt door dit inloopproces. Er zijn ook voorgestelde praktijken die je kunt gebruiken om binnen te lopen en/of waardoor je verrijkt wordt. Door het beheersen en toepassen van de inhoud van dit boek, kun je rijkdom, welvaart, zalig geluk krijgen en krijgen wat je wilt (of het geldwaarde heeft of niet), zelfs als je niet wilt binnenlopen in de wereld van het gouden tijdperk.

De auteur heeft het volgende uitgelegd over de verschillende dimensies tijdens het inloopproces in de wereld van het gouden tijdperk en om te krijgen wat je wilt:
1. De magische vermogens (siddhi’s) en specialiteiten die worden ontwikkeld als je binnenloopt in de wereld van het gouden tijdperk.
2. Waarom en hoe de wet van aantrekkingskracht werkt om je rijkdom, geluk, armoede of ellende te brengen.
3. Waarom en hoe visualisaties gematerialiseerd kunnen worden.
4. Waarom dicht bij de hogere dimensie, waar de Akashic-opnamen bestaan, je zal helpen om gemakkelijk je dromen te bereiken.
5. Hoe je gemakkelijk de rol van de maker (Brahma) van Brahmaloka kunt spelen om te krijgen wat je wilt.
6. Hoe en wanneer je in de wereld van Brahma bent, speelt Ether de rol van Brahma en creëert wat je wilt.
7. Hoe je de energieën dieper in de ziel gebruikt, je God zelf of Brahma bent en zo in staat bent om je wensen en behoeften te vervullen.
8. Hoe dingen worden gematerialiseerd door frequenties, resonanties, frequenties van overvloed, enz.
9. Over de rol van de zonnedynastie en de maandynastie in de oudheid en nu voor het huidige inloopproces in de wereld van het gouden tijdperk.
10. Opnieuw rijkdom, welvaart en magische vermogens in het leven na de dood te krijgen.
11. Hoe de kwantumenergieën, het werelddrama, de natuur, enz. de mensen die in de wereld van het gouden tijdperk binnenwandelen en die in het gouden tijdperk zijn, helpen.
12. Hoe de nieuwe perfecte lichamen worden gecreëerd voor degenen die de wereld van het gouden tijdperk binnenlopen.
13. Hoe de aarde en de wereld in het hogere universum worden opgetild tijdens het inloopproces in de wereld van het gouden tijdperk.
14. Hoe en waarom je makkelijker kunt krijgen wat je wilt wanneer je de hogere loka's/dimensies/werelden gebruikt.
15. De verschillende universums en werelden/loka's die ons milieu kunnen voorzien.
16. Waarom sommige mensen zeemonsters zoals het Loch Ness- en Champ-monster konden zien. 
17. Dat de Garbhodaka-oceaan de donkere kwantumwereld is.
18. Hoe de aarde in de donkere Garbhodaka-oceaan zinkt en uit de zee wordt getild. 
19. Waarom ons universum zich uitbreidt. 
20. Over licht en duisternis, geest van het kosmische bewustzijn (QE-lichtgeest), lagere zelf, hogere zelf, diepere zelf, goddelijke zelf, kosmisch bewustzijn, wereldwijd collectief bewustzijn, prana van het samenlooptijdperk.
21. Over Brahmajyoti, Vaikuntha, Satyaloka/Brahmaloka, Tapaloka/Tapoloka, Janaloka, Maharloka, Svarloka/Swargaloka, Indraloka, Bhuvarloka, Bhuloka, Dwarka, Mathura, Ayodhya, Goloka, Gokul en de verblijfplaats van Sadasiva/Sadashiva.
22. Of de aarde vlak of rond is. 
23. Over het oude Hindu Bhumandala-model.
24. Over het holografisch universum, witte gaten en zwarte gaten, chakra's, aura, Kundalini, causale oceaan (Karana-oceaan), spirituele hemel (Paravyoma), holografische lichamen, enz.
25. De inleiding tot de zeven daagse cursus van Brahma Kumaris voor het inloopproces in de wereld van het gouden tijdperk. De lezer leert om de kennis van de Brahma Kumaris die in dit boek wordt gegeven, te gebruiken om het inloopproces in de wereld van het gouden tijdperk te beginnen en voort te zetten.

 


Figuur 1 in het e-book/boek “Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)”
Figure 1 in the eBook/book ​titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)"

 
Figuur 2 in het e-book/boek “Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)”
Figure 2 in the eBook/book ​titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)"

 
Figuur 3 in het e-book/boek “Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)”
Figure 3 in the eBook/book ​titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)"

 
Figuur 4 in het e-book/boek “Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)”
Figure 4 in the eBook/book ​titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)"

 
Het overzicht en de beschrijving van de hoofdstukken (in het Engels) van dit boek is te vinden op: http://www.gbk-books.com/book-2.html
The outline / description of the chapters (in English) of this book can be found at: http://www.gbk-books.com/book-2.html

 
De voor- en achterkant van het gedrukte boek met titel “Word rijk bij het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk (met meditatiecommentaar)”.
The cover and back cover of the printed book titled "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)".

 

Inhoudsopgave

Over de auteur

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Hoofdstuk 2: Inleiding tot de zevendaagse cursus van Brahma Kumaris 

Hoofdstuk 3:
Ziel (Dag 1 van de BK-zevendaagse cursus)

          1. Geest (bewuste geest):

          2. Intellect:

          3. Geheugenbank (sanskara’s):

          Meditatierichtlijn 1:

          Meditatierichtlijn 2:

          Meditatierichtlijn 3:

          Meditatierichtlijn 4:

          Meditatierichtlijn 5:

          Meditatierichtlijn 6:

Hoofdstuk 4:
God (Dag 2 van de BK-zevendaagse cursus)

          Meditatieoefening 1:


          Meditatieoefening 2:

          Meditatieoefening 3:

          Meditatieoefening 4:

          Meditatieoefening 5:

          Meditatieoefening 6:

Hoofdstuk 5:
Drie werelden (Dag 2 van de BK-zevendaagse cursus)

          Meditatie-experiment 1:

          Meditatie-experiment 2:

Hoofdstuk 6:
Cyclus van tijd, swastika en werelddrama (dag 3 van de BK-zevendaagse cursus)

          Meditatiecommentaar 1:

          Meditatiecommentaar 2:

          Meditatiecommentaar 3:

          Meditatiecommentaar 4:

Hoofdstuk 7:
Wereldboom (Dag 4 van de BK-zevendaagse cursus)

          Meditatiecommentaar 1:

          Meditatiecommentaar 2:

Hoofdstuk 8:
Wereldladder (Dag 5 van de BK-zevendaagse cursus)

          Meditatiecommentaar:

Hoofdstuk 9: Wet van Karma (Dag 6 van de BK-zevendaagse cursus)

Hoofdstuk 10:
Krachten en andere oorspronkelijke kwaliteiten van de ziel (dag 7 van de Bk-zevendaagse cursus)

          1. Kracht om terug te trekken:

          2. Kracht om in te pakken:

          3. Kracht om te tolereren:

          4. Kracht om aan te passen:

          5. Kracht om te selecteren:

          6. Kracht om te oordelen:

          7. De kracht om onder ogen te zien:

          8. Kracht om samen te werken:

          Meditatierichtlijn:

Hoofdstuk 11: Stilte 

Hoofdstuk 12: Sakar Murli

          Meer extracten van de sakar murlis worden hieronder gegeven:

Hoofdstuk 13: Avyakt Murli

Hoofdstuk 14: Structuur van het holografische universum

Hoofdstuk 15: Hoger universum en lager universum binnen het universum

Hoofdstuk 16: Licht en duisternis

Hoofdstuk 17: Mijn ervaringen met het onzuivere QE-licht

Hoofdstuk 18: QE-lichtgeest en ether

Hoofdstuk 19: Lagere zelf, hogere zelf, diepere zelf, afgod zelf en God zelf

Hoofdstuk 20: Chakra's (inclusief de specialiteiten en Siddhi's die ze leveren)

Hoofdstuk 21: Auravelden

Hoofdstuk 22: Wit gat en zwart gat

Hoofdstuk 23: Manifestatie door het werelddrama

          Eerste meditatierichtlijn:

          Tweede meditatierichtlijn:

Hoofdstuk 24: QE-licht en kwantumenergieën dienen de zielen

Hoofdstuk 25: Kundalini

Hoofdstuk 26: Kosmisch bewustzijn en wereldwijd collectief bewustzijn

Hoofdstuk 27: Vibratiefrequenties

Hoofdstuk 28: Wet van de aantrekkingskracht

Hoofdstuk 29: Frequenties voor overvloed

Hoofdstuk 30: Weerstanden en blokkages

Hoofdstuk 31: Loka (wereld/dimensie)

Hoofdstuk 32: Swargaloka en Indraloka

Hoofdstuk 33: Maharloka, Janaloka en Tapoloka

Hoofdstuk 34: Brahmaloka

Hoofdstuk 35: Gebruik van specialiteiten en Siddhi's in loka’s

Hoofdstuk 36: Vaikuntha

Hoofdstuk 37: Brahmajyoti

Hoofdstuk 38: Prana van het samenlooptijdperk

Hoofdstuk 39:  Zonnedynastie en maandynastie

Hoofdstuk 40: Middensamenloop van loka's

Hoofdstuk 41: Vaikuntha van de middensamenloop

Hoofdstuk 42: Gebruik van de zeven chakra's/loka's tijdens het inloopproces

Hoofdstuk 43: QE-lichtlichamen en hun auravelden voor degenen die binnenlopen

Hoofdstuk 44: Vaikuntha, Brahmaloka, Satyaloka en Dwarka van het gouden tijdperk

Hoofdstuk 45: Verheffing

Hoofdstuk 46: Gebruik van chakra's, auravelden en holografische lichamen van het samenlooptijdperk

Hoofdstuk 47: Gebruik van hogere loka's tijdens het binnenwandelen in de wereld van het gouden tijdperk 

          Eerste meditatiecommentaar:

          Tweede meditatiecommentaar:

Hoofdstuk 48: Loka’s gebruikt in het lagere universum

Hoofdstuk 49: Causale oceaan (Karana-oceaan)

Hoofdstuk 50: De spirituele hemel (Paravyoma) en zijn loka's

Hoofdstuk 51: God helpt en leidt hen die de wereld van het gouden tijdperk binnenwandelen

          Meditatie-experiment 1

          Meditatie-experiment 2

Hoofdstuk 52: Meditatiepraktijken

          Eerste meditatierichtlijn:

          Tweede meditatierichtlijn:

          Derde meditatierichtlijn:

Hoofdstuk 53: De natuur dient in de wereld van het gouden tijdperk

          Eerste meditatiecommentaar:

          Tweede meditatiecommentaar:

          Meer meditatierichtlijnen:

Figuur 1:

Figuur 2:

Figuur 3:

Figuur 4:

Andere boeken van Brahma Kumari Pari
................


Web-sites:

Voor de lijst boeken (http://www.gbk-books.com)

For List of Books
 
Voor artikelen die gratis kunnen worden gelezen (http://www.brahmakumari.net)
For articles which can be read for free