Holografisk Univers: En Introduksjon

(Holographic Universe: An Introduction)


Innholdsfortegnelsen og beskrivelsen (på norsk) av boken / eBok finner du nedenfor.

​​The Table of Contents and description (in Norwegian) of the book/eBook can be found below.Skrevet på engelsk av:

​​Written in English by:

Brahma Kumari Pari 


​​Om Forfatteren (About the Author)
Oversatt til norsk av:

Translated into Norwegian by:

Elisabet Norris

email: ernorris@gmail.com​​eBok med tittelen "Holografisk Univers: En Introduksjon" kan kjøpes på ​(The eBook ​titled "Holographic Universe: An Introduction" can be purchased at):


1. Amazon

https://amzn.to/2CMfMu8


2. Apple or iTunes

https://itunes.apple.com/us/book/id1369647246


3. Kobo

https://www.kobo.com/my/en/ebook/holografisk-univers-en-introduksjon


4. Google Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=3ZBVDwAAQBAJ

Den trykte boken "Holografisk Univers: En Introduksjon" kan kjøpes på (The printed book ​titled "Holographic Universe: An Introduction" can be purchased at):

https://amzn.to/2RVsMlo


 


Denne boken forklarer Det holografiske universet, innbefattet dets struktur, osv.

Etter å ha lest denne boken, kommer du til å ha en bedre forståelse av Det holografiske universet, og din evne til å ha erfaringer i Det holografiske universet kommer til å styrkes. Ved å ha et åpent, klart sinn (mens du leser), kan du erfare det som forfatteren har erfart og forstå det som forfatteren forklarer. I stedet for å bare lese ordene, les den med hensikt om å forstå dybden av det som blir forklart. Fortsett å fundere på det til du erfarer og forstår det som blir sagt om Det holografiske universet. Fortsett å lese boken om og om igjen, helt til du forstår den slik at dine muligheter til å ha erfaringer i Det holografiske universet øker.

I denne boken er erfaringene om Det holografiske universet basert på:

1. veiledningen fra Gud,
2. Brahma Kumaris’ kunnskap,
3. kvantemekanikk (ingenting i denne boken er i motsetning med kvantemekanikken),
4. undersøkelser,
5. forfatterens erfaringer,
6. kunnskap om chakraene og auraen,
7. de gamle hinduiske tekstene, osv.

Det er forklaringer i denne e-boken om:

1. de forskjellige divisjonene og Det holografiske universets natur.
2. hvordan alt skjer ifølge Verdensdramatikken (akasha arkivene).
3. hvordan mennesker lever i two forskjellige verdener, Den virkelige verden og Den holografiske      verden, samtidig.
4. Den holografiske filmen av hologrammet som vi deltar i.
5. hvordan forskjellige slags verdener eksisterer.
6. hvordan kvanteenergier materialiserer de fysiske legemene og den fysiske verden gjennom          Det holografiske universet.
7. hvordan skapelsen skjedde gjennom virvlene og chakraene.
8. Nær Døden Erfaringer.
9. Den kosmiske bevisstheten.
10. hvordan subtile dimensjoner, holografiske legemer og subtile legemer er skapt.
11. hvordan auraen blir brukt i løpet av erfaringene.
12. hvordan kvanteenergier av forskjellige tettheter materialiserer en annen slags Virkelige Verden for oss å leve i.
13. hvordan Det holografiske universet forandrer seg når verden transformerer seg.
14. Brahma Kumaris’ meditasjon og kunnskap.Figur 1 i eBok / bok med tittelen "Holografisk Univers: En Introduksjon"

Figure 1 in the eBook/book ​titled "Holographic Universe: An Introduction"


Figur 2 i eBok / bok med tittelen "Holografisk Univers: En Introduksjon"

Figure 2 in the eBook/book ​titled "Holographic Universe: An Introduction"


En oversikt over kapitlene (på engelsk)

An outline of the chapters (in English)


Omslaget og baksiden av den trykte boken "Holografisk Univers: En Introduksjon"

The cover and back cover of the printed book titled "Holographic Universe: An Introduction"
Innholdsfortegnelse (Holografisk Univers: En Introduksjon):

Introduksjon

Om Forfatteren

Kapittel 1: Introduksjon til Det holografiske universet

Kapittel 2: Naturens 2D Verdensdramatikk og Tidssyklusen

Kapittel 3: Verdensdramatikk og Sjelverdenen

Kapittel 4: Den Subtile Verdensdramatikken (SVD)

Kapittel 5: Årsaksenergiens rolle i Det holografiske universet

Kapittel 6: Subtil Livsdramatikk (SLD)

Kapittel 7: Manusmriti 1.5 – En beskrivelse av De mørke kvanteenergiene i Den mørke kvanteverdenen

Kapittel 8: Kvanteenergienes Lys (QE Lys) og Fotoner

Kapittel 9: Den virkelige verden og Den holografiske verden

Kapittel 10: Å Se Verden

Kapittel 11: Holografisk plate av Hologrammet (3D SVD)

Kapittel 12: Manusmriti 1.7 – Skapelsen av Holografiske Vesener

Kapittel 13: Auraer, Chakraer og Virvler

Kapittel 14: Verdeners tetthet

Kapittel 15:  Subtile Erfaringer og Nær Døden Erfaringer i Mørk Omgivelse

Kapittel 16: Kosmisk Bevissthet og Andre Dimensjoner

Kapittel 17: Subtile Erfaringer i Den andre halvsyklusen

Kapittel 18: Konfluensalderens Subtile Region og Subtile Legemer

Figur 1


Figur 2


..................................................

Nettsteder (Web-sites):

http://www.gbk-books.com (For liste over bøker/ For List of Books)

http://www.brahmakumari.net (For artikler som kan leses gratis/ For articles which can be read for free)

GBK BOOKS