Holografisch universum: Een inleiding

(Holographic Universe: An Introduction)


De inhoudsopgave en beschrijving (in het Nederlands) van het boek/e-book vind je hieronder.
The Table of Contents and description (in Dutch) of the book/eBook can be found below.


 
Geschreven in het Engels door:
Written in English by:
Brahma Kumari Pari 

Over de auteur​
About the Author

 
Vertaald in het Nederlands door:
Translated into Dutch by:
Anne Verhaert
e-mail: anne.verhaert@yahoo.com

Over de vertaler
About the translator

 
Het e-book getiteld “Holografisch universum: Een inleiding” kan worden gekocht op:
The eBook titled "Holographic Universe: An Introduction" can be purchased at:


1. Apple:

 https://books.apple.com/us/book/id1535297584


2.Kobo:

 https://www.kobo.com/my/en/ebook/holografisch-universum-een-inleiding


3. Google Play:

 https://play.google.com/store/books/details?id=BzYHEAAAQBAJ


4. Barnes & Noble


5. Amazon:

 https://amzn.to/2IFSlap
Het gedrukte boek met de titel “Holografisch universum: Een inleiding” kan gekocht worden op:
The printed book titled "Holographic Universe: An Introduction" can be purchased at:

https://amzn.to/3asc8oRDoor het lezen van dit boek heb je een beter begrip van het holografische universum en je vermogen om ervaringen op te doen in het holografische universum neemt toe. Door een open, heldere geest (terwijl je leest), kun je ervaren wat de auteur heeft meegemaakt en kun je begrijpen wat de auteur uitlegt. In plaats van alleen de woorden te lezen, lees je het met de bedoeling om de diepte van wat er wordt uitgelegd, te begrijpen. Blijf er over nadenken totdat je ervaart en begrijpt wat er over het holografische universum wordt gezegd.

In dit boek zijn de verklaringen over het holografische universum gebaseerd op:
1. De begeleiding van God.
2. De kennis van de Brahma Kumaris.
3. Kwantummechanica (niets in dit boek is in strijd met kwantummechanica).
4. Onderzoek.
5. Ervaringen over de auteur.
6. De kennis van de chakra’s en aura.
7. De oude Hindoeïstische teksten, enz. 

Er staat uitleg in dit e-book over:

1. De verschillende divisies en de aard van het holografische universum.

2. Hoe alles volgens het werelddrama (Akashic-opname) verloopt.

3. Hoe mensen op hetzelfde moment in twee soorten werelden leven: de echte wereld en de holografische wereld.

4. De holografische film van het hologram waaraan we deelnemen.

5. Hoe verschillende soorten werelden bestaan.

6. Hoe de kwantumenergieën de fysieke lichamen en de fysieke wereld materialiseren door het holografische universum.

7. Hoe het scheppingsproces door de wervelingen en chakra's verloopt.

8. Bijna-doodervaringen.

9. Het kosmische bewustzijn.

10. Hoe subtiele dimensies, holografische lichamen en subtiele lichamen worden gecreëerd.

11. Hoe de aura wordt gebruikt tijdens de ervaringen.

12. Hoe kwantumenergieën van verschillende dichtheden een ander soort echte wereld voor ons materialiseren.

13. Hoe het holografische universum verandert als de wereld transformeert.

14. De meditatie en kennis van de Brahma Kumaris.Figuur 1 in het e-book/boek “Holografisch universum: Een inleiding”
Figure 1 in the eBook/book ​titled "Holographic Universe: An Introduction"

Figuur 2 in het e-book/boek “Holografisch universum: Een inleiding”
Figure 2 in the eBook/book ​titled "Holographic Universe: An Introduction"


De voor- en achterkant van het gedrukte boek met titel “Holografisch universum: Een inleiding”.
The cover and back cover of the printed book titled "Holographic Universe: An Introduction".Inhoudsopgave

Inleiding

Over de auteur

Hoofdstuk 1: Introductie tot het holografisch universum

Hoofdstuk 2: Het 2D werelddrama van de natuur en de cyclus van de tijd

Hoofdstuk 3: Werelddrama en zielenwereld

Hoofdstuk 4: Het subtiele werelddrama

Hoofdstuk 5: Rol van causale energieën in het holografisch universum

Hoofdstuk 6: Subtiele levensdrama’s

Hoofdstuk 7: Manusmriti 1.5 - een beschrijving van de donkere kwantumenergieën in de donkere kwantumwereld

Hoofdstuk 8: Kwantumenergetisch licht (QE-licht) en fotonen

Hoofdstuk 9: De echte wereld en de holografische wereld

Hoofdstuk 10: De wereld zien

Hoofdstuk 11: Holografische film van het hologram (3D SWD)

Hoofdstuk 12: Manusmriti 1.7 - Schepping van holografische wezens

Hoofdstuk 13: Aura, chakra’s en wervelingen

Hoofdstuk 14: Dichtheid van werelden

Hoofdstuk 15: Subtiele ervaringen en bijna-doodervaringen in de donkere omgeving

Hoofdstuk 16: Kosmisch bewustzijn en andere dimensies

Hoofdstuk 17: Subtiele ervaringen in de tweede halve cyclus

Hoofdstuk 18: subtiele regio van het samenlooptijdperk en subtiele lichamen

Figuur 1

Figuur 2

Verklarende woordenlijst

Andere boeken van Brahma Kumari Pari

................

Web-sites:


Voor de lijst boeken (http://www.gbk-books.com)
For List of Books
 
Voor artikelen die gratis kunnen worden gelezen (http://www.brahmakumari.net)
For articles which can be read for free

GBK BOOKS