GBK BOOKS

​​​​Ett holografiskt universum : En introduktion

(Holographic Universe: An Introduction) 


Innehållsförteckningen och beskrivningen (på svenska) av boken / e-boken finns nedan.
​​​The Table of Contents and description (in Swedish) of the book/eBook can be found below.


Skrivet på engelska av
​(Written in English by)
:
Brahma Kumari Pari  

Om författaren (About the Author)Översatt till svenska av​
(Translated into Swedish by):
Nicolle Abika


Kontakta översättaren (​Contact the translator)


EBok med titeln "Ett holografiskt universum : En introduktion" kan köpas på (The eBook ​titled "Holographic Universe: An Introduction" can be purchased at):


1. Apple:

 https://books.apple.com/us/book/id1490591366


2.Amazon:

 https://amzn.to/32ldf43


3. Google Play:

 https://play.google.com/store/books/details?id=KB_JDwAAQBAJ


5. Kobo:

 https://www.kobo.com/my/en/ebook/ett-holografiskt-universum-en-introduktion
Den tryckta boken med titeln "​​​​Ett holografiskt universum : En introduktion" kan köpas på

(The printed book ​titled "Holographic Universe: An Introduction" can be purchased at):Amazon ( https://amzn.to/341BJ1A )Genom att läsa den här boken får du en bättre förståelse för det holografiska universum och din förmåga att få erfarenheter i det holografiska universum ökar. Genom att hålla ett öppet och tydligt sinne (när du läser) kan du uppleva vad författaren har upplevt och du kommer att kunna förstå vad författaren förklarar. Istället för att bara läsa orden, läs det med avsikt att förstå djupet i det som förklaras. Fortsätt att fundera över det tills du upplever och förstår vad som sägs om det Holografiska universum. Fortsätt läsa boken om och om igen tills du har förstått den så att din förmåga att få erfarenheter i det Holografiska universum ökar.

I den här boken är förklaringarna om det Holografiska universum baserade på:

1. Guds vägledning,
2. kunskapen om Brahma Kumaris,
3. Kvantmekanik (ingenting i denna bok strider mot kvantmekanik),
4. forskning,
5. erfarenheter av författaren,
6. kunskapen om chakra och aura,
7. de forntida hinduiska texterna, etc.

Det finns förklaringar i denna e-bok om:

1. Holografiska universums olika uppdelningar och natur.
2. hur allt händer enligt världsdramat (Akashic Records).
3. hur människor lever i två slags världar, den verkliga världen och den holografiska världen samtidigt.
4. Holografisk film av hologram som vi deltar i.
5. hur olika slags världar finns.
6. hur kvantenergier materialiserar de fysiska kropparna och den fysiska världen genom det holografiska universum.
7. hur skapelseprocessen sker genom virvlarna och chakras.
8. Nära dödsupplevelser.
9. det kosmiska medvetandet.
10. hur subtila dimensioner, holografiska kroppar och subtila kroppar skapas.
11. hur aura används under upplevelser.
12. hur kvantenergier med olika tätheter materialiserar en annan typ av verklig värld för oss att leva i.
13. hur det holografiska universum förändras när världen förvandlas.
14. Brahma Kumaris meditation och kunskap.

Förklaringarna i den här boken, om det holografiska universum, kommer att hjälpa läsaren att förstå innehållet i författarens bok med titeln "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Kommentaries)" som nu finns tillgänglig som en e-bok. Mer om det holografiska universum kan också hittas i författarens bok "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Kommentaries)".En översikt av kapitlen (på engelska)

An outline of the chapters (in English)


Omslaget och baksidan av den tryckta boken "​​​​Ett holografiskt universum : En introduktion"
The cover and back cover of the printed book "Holographic Universe: An Introduction"
Innehållsförteckning (​​Ett holografiskt universum : En introduktion)

Introduktion

Om författaren

Kapitel 1: Introduktion till det holografiska universum

Kapitel 2: Naturens 2D världsdramat och tidscykeln

Kapitel 3: Världsdrama och själavärlden

Kapitel 4: Den subtila världsdramat

Kapitel 5: Rollen av kausala energier i det holografiska universum

Kapitel 6: Det subtila livsdramat

Kapitel 7: Manusmriti 1.5 – En beskrivning av mörka kvantenergier i den mörka kvantvärlden

Kapitel 8: Ljuskvantum och fotoner

Kapitel 9: Den verkliga världen och den holografiska världen

Kapitel 10: Att se världen

Kapitel 11: Holografisk film av hologram (3D SVD)

Kapitel 12: Manusmriti 1.7 - Skapande av Holografiska Varelser

Kapitel 13: Aura, chakras och virvlar

Kapitel 14: Världsdensitet 

Kapitel 15: Subtila upplevelser och nära dödsupplevelser i en mörk miljö

Kapitel 16: Kosmiskt medvetande och andra dimensioner

Kapitel 17: Subtila Upplevelser under den andra halvcykeln

Kapitel 18: Mötesålderns subtila region och subtila kroppar

Figur 1

Figur 2

Andra böcker skrivna av Brahma Kumari Pari


...................................................

Hemsidor (Web-sites):

http://www.gbk-books.com (För lista över böcker)

http://www.brahmakumari.net (För artiklar som kan läsas gratis)