GBK BOOKS

Oor die Skrywer


Brahma Kumari Pari is betrokke by die skryf van artikels en

boeke oor:


1. die holografiese heelal

2. haar geestelike ervarings in die dimensies van die

Holografiese Heelal.

3. Kwantum energieë wat deel van die Holografiese Heelal is.

4. verskillende godsdienstige kennis wat die bestaan van die

Holografiese Heelal weerspieël.                                                                    

5. Brahma Kumaris Raja Joga, meditasiepraktyke, geskiedenis ens.

Vanaf die tyd dat sy 'n dogtertjie was, het sy wyd gelees oor die Hindoe-geskrifte, meditasie en joga-praktyke, ens. In 1994 was sy bekendgestel aan die Brahma Kumaris. Sedertdien het sy baie ervarings in die dimensies van die Holografiese Heelal gehad. Sy begin met die skryf van artikels in 1996. Haar eerste boek "Holografiese Heelal: 'n Inleiding" is in Januarie 2015 gepubliseer. Haar tweede boek, Grow Rich, terwyl jy in die Goue Oue Wêreld (met meditasiekommentare) ingaan, is in Oktober 2016 gepubliseer. Rondom die Begin 2017 het sy haar boek "Uitbreiding van die Heelal" begin skryf. Die skrywer beplan om nog baie boeke te skryf.


Boek wat reeds deur Brahma Kumari Pari geskryf is:


1. Holographic Universe: An Introduction


2. Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)


3.  Refresh and Heal Yourself through Meditation................About the Author


Brahma Kumari Pari is involved with writing articles and books on:


1. the Holographic Universe.

2. her spiritual experiences in the dimensions of the Holographic Universe.

3. quantum energies which are part of the Holographic Universe.

4. various religious knowledge which reflect the existence of the Holographic Universe.

5. Brahma Kumaris Raja Yoga, meditation practices, history etc.

From the time she was a little girl, she was widely reading on the Hindu scriptures, meditation and yoga practices, etc. In 1994, she was introduced to the Brahma Kumaris. Since then, she has had a lot of experiences in the dimensions of the Holographic Universe. She began writing articles in 1996. Her first book "Holographic Universe: An Introduction" was published in January 2015. Her second book "Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)" was published in October 2016. Around the beginning of 2017, she began writing her book "Expansion of the Universe".
The author plans to continue writing many more books.


Book which have already been written by Brahma Kumari Pari:


1. Holographic Universe: An Introduction


2. Grow Rich while Walking into the Golden Aged World (with Meditation Commentaries)


3.  Refresh and Heal Yourself through Meditation