GBK BOOKS

Forsiden av eboken "Forsterk og Helbred Deg selv Gjennom Meditasjon".

(The front cover for the eBook "Refresh and Heal Yourself through Meditation"):

Innholdsfortegnelse og beskrivelse (på norsk) av eBok / bok med tittelen "Forsterk og Helbred Deg Selv Gjennom Meditasjon".
The Table of Contents and description (in Norwegian) of the eBook/book titled "Refresh and Heal Yourself through Meditation".

Bokomslaget av den trykte boken "Forsterk og Helbred Deg selv Gjennom Meditasjon"

The cover and back cover of the printed book titled "Refresh and Heal Yourself through Meditation":