Innholdsfortegnelse og beskrivelse (på norsk) av eBok / bok med tittelen "Holografisk Univers: En Introduksjon".
The Table of Contents and description (in Norwegian) of the eBook/book titled "Holographic Universe: An Introduction".

GBK BOOKS

Figur 1 i eBok / bok med tittelen "Holografisk Univers: En Introduksjon"

Figure 1 in the eBook/book ​titled "Holographic Universe: An Introduction"