GBK BOOKS

Omslaget og baksiden av den trykte boken "Holografisk Univers: En Introduksjon"
The cover and back cover of the printed book titled "Holographic Universe: An Introduction":

Frontdekselet til eBok "Holografisk Univers: En Introduksjon" (The front cover for the eBook "Holographic Universe: An Introduction"):

Innholdsfortegnelse og beskrivelse (på norsk) av eBok / bok med tittelen "Holografisk Univers: En Introduksjon".

The Table of Contents and description (in Norwegian) of the eBook/book titled "Holographic Universe: An Introduction".