Το μπροστινό εξώφυλλο για το ηλεκτρονικό βιβλίο/eBook "Ολογραφικό Σύμπαν: Μια Εισαγωγή"
(The front cover for the eBook "Holographic Universe: An Introduction"):

GBK BOOKS

Το εξώφυλλο και το πίσω εξώφυλλο του έντυπου βιβλίου "Ολογραφικό Σύμπαν: Μια Εισαγωγή"
(The cover and back cover of the printed book "Holographic Universe: An Introduction"):